Registrer nytt arrangement

Obs! Brukeren som ønsker å registrere et nytt arrangement må være logget inn på hjemmesiden.

A) Nye arrangementer registreres enklest ved å klikke på ”+ Legg til” midt på den øvre menybjelken.

B) Skriv inn tittel på arrangementet

C) Legg inn beskrivelse med bilder, dokumenter, lenker etc

Brukergrensesnittet for å legge inn beskrivelsen av aktiviteten har de vanligste formatteringsfunksjoner.

Menyknappen

anvendes for å legge inn bilder pluss lenker til dokumenter (PDF, Word etc).

D) Velg aktivitetens start- og sluttidspunkt

E) Velg stedet aktiviteten foregår

De vanligste arrangementsstedene for NAEE aktiviteter er lagt inn fra før og er tilgjengelige i rullemenyen.

F) Velg aktivitetens arrangør

G) Publiser aktiviteren = gjør den synlig på nettet

Aktiviteter som ikke er ferdigredigerte kan lagres som “Lagre kladd