NAEE

Norsk forening for energiøkonomi, IAEE Norge, er den norske avdelingen av IAEE. Foreningen ble grunnlagt i 1984. Medlemmene har bakgrunn fra bla. offentlige myndigheter, olje- og elektrisitetsindustrien, forskermiljøer og konsulentselskaper. Den norske foreningen drives av et bredt sammensatt styre, som bla arrangerer fagmøter og representerer et bindeledd mellom IAEE og våre norske medlemmer.

Se ellers: