IAEE

International Association for Energy Economics, IAEE (www.iaee.org), er en internasjonal forening for personer som arbeider med eller interesserer seg for energiøkonomiske spørsmål.

Foreningen ble grunnlagt i 1977 og har som mål å utveksle ideer, erfaringer og økonomiske analyser på energiområdet.

Foreningen har nå over 3400 medlemmer i mer enn 70 land.