Medlemskap

Medlemsskap i IAEE Norge vil gi et nært innblikk i sentrale utviklingstrekk innenfor energiområdet både i Norge og internasjonalt gjennom fagmøter, internasjonale konferanser og publikasjoner. Medlemsskapet gir videre en direkte kobling mot et globalt nettverk av beslutningstakere i privat og offentlig sektor, samt akademia og konsulenter. Medlemsskapet er personlig.

Medlemskontingenten er for tiden kr. 1250,-, og gir følgende fordeler:

 • Automatisk medlemsskap i IAEE internasjonalt
 • Gratis tilgang til Energy Journal, Economics of Energy & Environmental Policy og Newsletter
 • Gratis tilgang til det internasjonale medlemsregisteret
 • Gratis deltagelse på IAEE Norges fagmøter
 • Rabatt på internasjonale konferanser

Norwegian Association for Energy Economics (NAEE) tilbyr nå medlemskap for studenter med en rabattert medlemsavgift.

Studentmedlemskontingenten er for tiden kr. 550,- og gir følgende fordeler:

 • Automatisk medlemskap i IAEE internasjonalt
 • Tilgang til IAEE sin internasjonale jobbsøkerportal
 • Tilgang til IAEE sin utdanningsdatabase der akademiske programmer innen energiøkonomi er lagt ut
 • Mulighet for å søke på IAEE sine stipendordninger for studenter
 • Gratis tilsendelse av det internasjonale medlemsregisteret
 • Gratis deltagelse på IAEE Norges fagmøter
 • Rabatt på internasjonale konferanser

NAEE og IAEE konferanser er kjent for sin høye kvalitet og byr på unike muligheter for nettverksbygging, spesielt for studenter.

Kontakt:

Dersom du ønsker å bli medlem av IAEE Norge, kan du ta kontakt med vår kasserer Gerard Doorman. Eventuelle spørsmål vedrørende IAEE kan rettes til Adrian Mekki (leder IAEE Norge).