Links – nye og redigere

Log inn på administrasjonspanelet (backend).

Åpne menyen “Links”

Det er her mulig å gjøre følgende:

All Links: Administrere links – dvs lægge ind nye, redigere eller slette eksistende

Add New Link: Legg til en ny link. Husk å knytte den aktuelle lenke opp til kategorien «Lenker» (inntil videre eneste kategorien som anvendes).

Link Categories: Administrere links-kategoriene : Dvs legge inn nye, redigere eller slette eksisterende kategorier.

Link Ordering: Endre rekkefølgen på lenkene.