EUs virkemidler mot karbonlekkasje – er innføring av en karbontoll fornuftig klimapolitikk?

Den norske foreningen for energiøkonomi (NAEE) har gleden av å invitere alle sine medlemmer og andre som er interesserte til et webinar om EUs virkemidler mot karbonlekkasje, der vi vil se nærmere på Europakommisjonens forslag om å innføre en CO2- grensetilpasningsmekanisme – mer kjent som en «karbontoll». Les mer om webinaret her. Presentasjoner fra webinaret: […]

Gratis

Nordic Energy: Petroleum and Electricity

Webinar

One characteristic of the Nordic region’s energy profile is its fully integrated electricity market based on mostly hydro power (Norway 100 % hydro) and nuclear (Sweden and Finland), which makes emission cuts in the sector challenging. To achieve national emissions goals, cuts in other sectors have to be proportionally tougher. This is discussed by professor […]

Gratis

EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter – hva er formålet med taksonomien og hva har det å si for Norge?

Webinar

Den norske foreningen for energiøkonomi (NAEE) har gleden av å invitere alle sine medlemmer og andre som er interesserte til et webinar om EUs forslag til et taksonomiregelverk, der vi vil se nærmere på hvorfor Europakommisjonen har foreslått et slikt rammeverk, og på mulige konsekvenser for norske energi-, miljø- og klimainteresser. Inger-Johanne Rygh (finansråd på […]

Gratis

Lessons from Texas – Incentives and Market Design

Following an extreme winter storm and record low temperatures, between the 15 and 18 of February 2021, severe power shortages affected about 4 million customers in Texas. Texas operates its own stand-alone electricity grid, the Texan Interconnection. ERCOT, the system operator, was forced to implement rolling load shedding of up to 20 GW and operated […]

Gratis

Markedsdesign for hybride løsninger – havvind og kraftnett

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35,Oslo

Velkommen til det første fysiske seminaret i Norsk Forening for Energiøkonomi på mer enn ett år! Vi diskuterer ulike nettløsninger for havvindparker langt til havs. Slike parker, som Sørlige Nordsjø II, kan tenkes å være knyttet til flere land og prisområder for strøm samtidig. Det betyr at vi både får mer fornybar elektrisitet og en […]

Endringer i petroleumsskattesystemet

Oljedirektoratet Professor Olav Hanssens vei 10,4021 Stavanger

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i petroleumsskatteloven. Endringene består i at særskatten legges om til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer. Forslaget til nytt petroleumsskattesystem er dermed et forslag til et mer kontantstrømbasert skattesystem. Høringsprosessen har frist 3. desember. I seminaret ønsker vi å få belyst flere sider av […]

Skal forbrukere beskyttes mot høye strømpriser?

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35,Oslo

De høye strømprisene de siste månedene har vært heftig debattert både i Norden og i resten av Europa. Mange økonomer er enige om at kraftmarkedet fungerer bra til å oppnå en effektiv ressursallokering, men samtidig skjer det en stor omfordeling fra forbrukere til produsenter i land hvor de faktiske produksjonskostnader ikke øker. Ut fra et […]

Vannmagasiner og kraftkrise

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35,Oslo

Har vi nok vann i magasinene høsten 2022 eller går vi mot en rasjoneringssituasjon? Hvordan disponeres egentlig vannmagasinene og hvilke grep bør gjøres for å sikre tilstrekkelig energi til neste vår? Den norske foreningen for energiøkonomi (NAEE) har gleden av å invitere alle sine medlemmer og andre som er interesserte til et seminar om status […]

Gassmarkedet i Europa

Den norske foreningen for energiøkonomi (NAEE) har gleden av å invitere alle sine medlemmer og andre interesserte til et seminar om gassmarkedet i Europa. Både gasspriser og kraftpriser har vært skyhøye i Europa i år. Hva er utsiktene til gassmarkedet i Europa på noen års sikt? Hvordan dannes gassprisen? Hvilken rolle spiller gass i det […]

Auksjoner for havvind

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35,Oslo

Det er store ambisjoner for utviklingen av vindkraft til havs i Norge. Regjeringen tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023. Forslag til prekvalifiseringskriterier, auksjonsmodell og eventuell støttemodell har vært ute til høring. I dette seminaret fokuserer vi på auksjonsmodellen. Haakon Vennemo […]

EUs forslag til nytt kraftmarkedsdesign

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35,Oslo

I mars i år la Europakommisjonen frem et forslag til en reform av det europeiske elektrisitetsmarkedet. Forslaget har som mål å øke andelen fornybar energi, sikre en pålitelig og rimelig strømforsyning i årene som kommer, samt støtte EUs industrisektor i det grønne skiftet. Sentrale elementer i forslaget inkluderer styrket regionalt samarbeid, økning i bruken av […]

Statens rolle i grønn omstilling

Møterom Disen, 4. etasje, Deichman Bjørvika Anne-Cath. Vestlys plass 1,Oslo,Norge

Både i den norske og europeiske energisektoren pågår det store diskusjoner knyttet til myndighetenes rolle for å drive frem det grønne skiftet. Høsten 2022 lanserte president Joe Biden det største enkeltstående statsstøttede subsidieprogrammet for klima og energi i amerikansk historie, og vil få betydelig påvirkning på investeringslønnsomheten for et bredt spekter av grønne teknologiindustrier i […]