European Hydrogen Strategies – Opportunities for the Norwegian energy sector

Webinar

The Norwegian Association of Energy Economics (NAEE) is happy to invite both Norwegian and international members of the IAEE as well as other interested parties to an online webinar where we discuss European hydrogen strategies and their implications for the Norwegian energy sector. Read the invitation to the webinar Register in advance for the webinar

EUs virkemidler mot karbonlekkasje – er innføring av en karbontoll fornuftig klimapolitikk?

Den norske foreningen for energiøkonomi (NAEE) har gleden av å invitere alle sine medlemmer og andre som er interesserte til et webinar om EUs virkemidler mot karbonlekkasje, der vi vil se nærmere på Europakommisjonens forslag om å innføre en CO2- grensetilpasningsmekanisme – mer kjent som en «karbontoll». Les mer om webinaret her. Presentasjoner fra webinaret: […]

Gratis

Nordic Energy: Petroleum and Electricity

Webinar

One characteristic of the Nordic region’s energy profile is its fully integrated electricity market based on mostly hydro power (Norway 100 % hydro) and nuclear (Sweden and Finland), which makes emission cuts in the sector challenging. To achieve national emissions goals, cuts in other sectors have to be proportionally tougher. This is discussed by professor […]

Gratis

EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter – hva er formålet med taksonomien og hva har det å si for Norge?

Webinar

Den norske foreningen for energiøkonomi (NAEE) har gleden av å invitere alle sine medlemmer og andre som er interesserte til et webinar om EUs forslag til et taksonomiregelverk, der vi vil se nærmere på hvorfor Europakommisjonen har foreslått et slikt rammeverk, og på mulige konsekvenser for norske energi-, miljø- og klimainteresser. Inger-Johanne Rygh (finansråd på […]

Gratis

Lessons from Texas – Incentives and Market Design

Following an extreme winter storm and record low temperatures, between the 15 and 18 of February 2021, severe power shortages affected about 4 million customers in Texas. Texas operates its own stand-alone electricity grid, the Texan Interconnection. ERCOT, the system operator, was forced to implement rolling load shedding of up to 20 GW and operated […]

Gratis