Auksjoner for havvind

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35,Oslo

Det er store ambisjoner for utviklingen av vindkraft til havs i Norge. Regjeringen tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen […]