Siste tidligere Arrangementer

Skal forbrukere beskyttes mot høye strømpriser?

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35, Oslo

De høye strømprisene de siste månedene har vært heftig debattert både i Norden og i resten av Europa. Mange økonomer er enige om at kraftmarkedet fungerer bra til å oppnå […]

Endringer i petroleumsskattesystemet

Oljedirektoratet Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i petroleumsskatteloven. Endringene består i at særskatten legges om til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer. Forslaget til nytt […]

Markedsdesign for hybride løsninger – havvind og kraftnett

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35, Oslo

Velkommen til det første fysiske seminaret i Norsk Forening for Energiøkonomi på mer enn ett år! Vi diskuterer ulike nettløsninger for havvindparker langt til havs. Slike parker, som Sørlige Nordsjø […]