EUs forslag til nytt kraftmarkedsdesign

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35,Oslo

I mars i år la Europakommisjonen frem et forslag til en reform av det europeiske elektrisitetsmarkedet. Forslaget har som mål å øke andelen fornybar energi, sikre en pålitelig og rimelig […]