Sist avholdte Arrangementer

Norsken, svensken og dansken om kjernekraft

Møterom Nøklevann, underetasjen, Deichman Bjørvika Anne-Cath. Vestlys plass 1, Oslo

Kjernekraftens rolle i et europeisk og nordisk energisystem på veien mot nullutslipp har vært et mye omtalt tema de siste årene. NAEE inviterer til et seminar der vi får belyst […]

Statens rolle i grønn omstilling

Møterom Nøklevann, underetasjen, Deichman Bjørvika Anne-Cath. Vestlys plass 1, Oslo

Både i den norske og europeiske energisektoren pågår det store diskusjoner knyttet til myndighetenes rolle for å drive frem det grønne skiftet. Høsten 2022 lanserte president Joe Biden det største […]

EUs forslag til nytt kraftmarkedsdesign

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35, Oslo

I mars i år la Europakommisjonen frem et forslag til en reform av det europeiske elektrisitetsmarkedet. Forslaget har som mål å øke andelen fornybar energi, sikre en pålitelig og rimelig […]