Auksjoner for havvind

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35,Oslo

Det er store ambisjoner for utviklingen av vindkraft til havs i Norge. Regjeringen tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023. Forslag til prekvalifiseringskriterier, auksjonsmodell og eventuell støttemodell har vært ute til høring. I dette seminaret fokuserer vi på auksjonsmodellen. Haakon Vennemo […]