Siste forrige Arrangementer

EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter – hva er formålet med taksonomien og hva har det å si for Norge?

Webinar

Den norske foreningen for energiøkonomi (NAEE) har gleden av å invitere alle sine medlemmer og andre som er interesserte til et webinar om EUs forslag til et taksonomiregelverk, der vi vil se nærmere på hvorfor Europakommisjonen har foreslått et slikt rammeverk, og på mulige konsekvenser for norske energi-, miljø- og klimainteresser. Inger-Johanne Rygh (finansråd på […]

Gratis

Nordic Energy: Petroleum and Electricity

Webinar

One characteristic of the Nordic region’s energy profile is its fully integrated electricity market based on mostly hydro power (Norway 100 % hydro) and nuclear (Sweden and Finland), which makes emission cuts in the sector challenging. To achieve national emissions goals, cuts in other sectors have to be proportionally tougher. This is discussed by professor […]

Gratis

EUs virkemidler mot karbonlekkasje – er innføring av en karbontoll fornuftig klimapolitikk?

Den norske foreningen for energiøkonomi (NAEE) har gleden av å invitere alle sine medlemmer og andre som er interesserte til et webinar om EUs virkemidler mot karbonlekkasje, der vi vil se nærmere på Europakommisjonens forslag om å innføre en CO2- grensetilpasningsmekanisme – mer kjent som en «karbontoll». Les mer om webinaret her. Presentasjoner fra webinaret: […]

Gratis