Siste tidligere Arrangementer

Skal forbrukere beskyttes mot høye strømpriser?

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35, Oslo

De høye strømprisene de siste månedene har vært heftig debattert både i Norden og i resten av Europa. Mange økonomer er enige om at kraftmarkedet fungerer bra til å oppnå en effektiv ressursallokering, men samtidig skjer det en stor omfordeling fra forbrukere til produsenter i land hvor de faktiske produksjonskostnader ikke øker. Ut fra et […]

Endringer i petroleumsskattesystemet

Oljedirektoratet Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i petroleumsskatteloven. Endringene består i at særskatten legges om til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer. Forslaget til nytt petroleumsskattesystem er dermed et forslag til et mer kontantstrømbasert skattesystem. Høringsprosessen har frist 3. desember. I seminaret ønsker vi å få belyst flere sider av […]

Markedsdesign for hybride løsninger – havvind og kraftnett

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35, Oslo

Velkommen til det første fysiske seminaret i Norsk Forening for Energiøkonomi på mer enn ett år! Vi diskuterer ulike nettløsninger for havvindparker langt til havs. Slike parker, som Sørlige Nordsjø II, kan tenkes å være knyttet til flere land og prisområder for strøm samtidig. Det betyr at vi både får mer fornybar elektrisitet og en […]