Sist avholdte Arrangementer

Norsken, svensken og dansken om kjernekraft

Møterom Nøklevann, underetasjen, Deichman Bjørvika Anne-Cath. Vestlys plass 1, Oslo

Kjernekraftens rolle i et europeisk og nordisk energisystem på veien mot nullutslipp har vært et mye omtalt tema de siste årene. NAEE inviterer til et seminar der vi får belyst ulike aktuelle tema knyttet til kjernekraft og økonomi, med bidrag fra både Norge, Sverige og Danmark. Vi håper du har anledning til å komme! Vi […]

Statens rolle i grønn omstilling

Møterom Nøklevann, underetasjen, Deichman Bjørvika Anne-Cath. Vestlys plass 1, Oslo

Både i den norske og europeiske energisektoren pågår det store diskusjoner knyttet til myndighetenes rolle for å drive frem det grønne skiftet. Høsten 2022 lanserte president Joe Biden det største enkeltstående statsstøttede subsidieprogrammet for klima og energi i amerikansk historie, og vil få betydelig påvirkning på investeringslønnsomheten for et bredt spekter av grønne teknologiindustrier i […]

EUs forslag til nytt kraftmarkedsdesign

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35, Oslo

I mars i år la Europakommisjonen frem et forslag til en reform av det europeiske elektrisitetsmarkedet. Forslaget har som mål å øke andelen fornybar energi, sikre en pålitelig og rimelig strømforsyning i årene som kommer, samt støtte EUs industrisektor i det grønne skiftet. Sentrale elementer i forslaget inkluderer styrket regionalt samarbeid, økning i bruken av […]