Sist avholdte Arrangementer

EUs forslag til nytt kraftmarkedsdesign

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35, Oslo

I mars i år la Europakommisjonen frem et forslag til en reform av det europeiske elektrisitetsmarkedet. Forslaget har som mål å øke andelen fornybar energi, sikre en pålitelig og rimelig strømforsyning i årene som kommer, samt støtte EUs industrisektor i det grønne skiftet. Sentrale elementer i forslaget inkluderer styrket regionalt samarbeid, økning i bruken av […]

Auksjoner for havvind

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35, Oslo

Det er store ambisjoner for utviklingen av vindkraft til havs i Norge. Regjeringen tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023. Forslag til prekvalifiseringskriterier, auksjonsmodell og eventuell støttemodell har vært ute til høring. I dette seminaret fokuserer vi på auksjonsmodellen. Haakon Vennemo […]

Gassmarkedet i Europa

Den norske foreningen for energiøkonomi (NAEE) har gleden av å invitere alle sine medlemmer og andre interesserte til et seminar om gassmarkedet i Europa. Både gasspriser og kraftpriser har vært skyhøye i Europa i år. Hva er utsiktene til gassmarkedet i Europa på noen års sikt? Hvordan dannes gassprisen? Hvilken rolle spiller gass i det […]