Sist avholdte Arrangementer

Statens rolle i grønn omstilling

Møterom Disen, 4. etasje, Deichman Bjørvika Anne-Cath. Vestlys plass 1, Oslo

Både i den norske og europeiske energisektoren pågår det store diskusjoner knyttet til myndighetenes rolle for å drive frem det grønne skiftet. Høsten 2022 lanserte president Joe Biden det største enkeltstående statsstøttede subsidieprogrammet for klima og energi i amerikansk historie, og vil få betydelig påvirkning på investeringslønnsomheten for et bredt spekter av grønne teknologiindustrier i […]

EUs forslag til nytt kraftmarkedsdesign

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35, Oslo

I mars i år la Europakommisjonen frem et forslag til en reform av det europeiske elektrisitetsmarkedet. Forslaget har som mål å øke andelen fornybar energi, sikre en pålitelig og rimelig strømforsyning i årene som kommer, samt støtte EUs industrisektor i det grønne skiftet. Sentrale elementer i forslaget inkluderer styrket regionalt samarbeid, økning i bruken av […]

Auksjoner for havvind

Handelshøyskolen, OsloMet Pilestredet 35, Oslo

Det er store ambisjoner for utviklingen av vindkraft til havs i Norge. Regjeringen tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023. Forslag til prekvalifiseringskriterier, auksjonsmodell og eventuell støttemodell har vært ute til høring. I dette seminaret fokuserer vi på auksjonsmodellen. Haakon Vennemo […]